Wat is SAMEN?

SAMEN is een pilootproject binnen de regio Neteland.. SAMEN staat voor:

  • Snel: door korte lijnen tussen de partners reageren we snel op gesteld gedrag of op een overlastsituatie.
  • Alternatief/Anders: we stemmen maximaal af tussen politie, justitie, lokaal bestuur en hulpverlening om te vermijden dat we dubbel werk doen of naast elkaar werken.
  • Maatwerk: elke situatie, elke cliënt is anders en vraagt een andere aanpak.
  • Efficiënt/Effectief: door middel van een duidelijk plan van aanpak (doel, wie, wanneer) werken we zo efficiënt mogelijk en komen we tot concrete resultaten.
  • Nabij: we staan dicht bij de cliënt alsook bij de partners waarvoor we binnen een cliëntsysteem een eerste aanspreekpunt zijn.

De kernopdracht van SAMEN is het regisseren van:

  • overlastsituaties in kwetsbare buurten
  • de keten betrokken bij jongeren tussen de 14 – 25 jaar
  • het casusoverleg voor kwetsbare meerderjarige personen

SAMEN is gebaseerd op de veiligheidsketen en de preventiepiramide. Van hieruit wordt geregisseerd m.a.w. ontbrekende instanties worden betrokken en/of bestaande hulp- en dienstverlening wordt maximaal op elkaar afgestemd. Hierdoor vermindert de overlast in buurten en wordt het systeem van de jongere i.f.v. de ketenaanpak of kwetsbare persoon i.f.v. het casusoverleg maximaal op elkaar afgestemd zodat hun weerbaarheid en zelfredzaamheid verhoogt. SAMEN regisseert i.f.v. het cliëntsysteem en het netwerk eromheen.

Naast het pregerechtelijk aanbod is er ook een luik tussen politie en parket waar plegers van kleine criminaliteit een snelle, zichtbare en efficiënte reactie kunnen verwachten.
Politie, justitie en hulpverlening werken maximaal samen. Dit met als doel een lik op stuk beleid te voeren met een snelle en efficiënte afhandeling onder andere via alternatieve trajecten.

Kom hier meer te weten.

Neem contact op

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met:

Bieke Parmentier
projectcoördinator SAMEN
Samenwerkingsverband Neteland
Team Integrale Veiligheid
Molenvest 19 – 2200 Herentals
0499 546 434
bieke.parmentier@regioneteland.be

Caro Soontjens
Casusregisseur SAMEN
Samenwerkingsverband Neteland
Team integrale veiligheid
Molenvest 19 – 2200 Herentals
0499 653 737
caro.soontjens@regioneteland.be