Doelgroep

Jongeren tussen 14 en 25 jaar

die risicogedrag stellen en/of betrokken zijn bij een overlastsituatie

en een link hebben met Neteland (verblijf, schoollopen, rondhangen)

Wat?

De SAMEN-werker brengt overlastplekken en jongerengroepen die overlast veroorzaken in kaart. Zo is er een beter zicht op risicogedrag en mogelijke protectieve factoren.

Samen met lokale partners (hulpverleningsinstanties, Arktos, Overkop, scholen, besturen, politie) zet de SAMEN-werker hier op in.

Hoe?

Verzamelen signalen rond overlast waar jongeren mogelijk bij betrokken zijn en hotspots binnen Neteland

Korte analyse van de signalen, informatie samenleggen en bespreken met partners Integrale Veiligheid en externe partners

Nagaan of acties nodig zijn en die met partners afstemmen

Indien er individuele jongeren bij betrokken zijn, kan waar nodig, een herstelgericht aanbod of intensief SAMEN-traject worden aangeboden

Neem contact op

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met:

Bieke Parmentier
projectcoƶrdinator SAMEN
Samenwerkingsverband Neteland
Team Integrale Veiligheid
Molenvest 19 – 2200 Herentals
0499 546 434
bieke.parmentier@regioneteland.be