Doelgroep

Jongeren tussen 14-25 jaar die betrokken zijn bij of zelf overlast veroorzaken binnen Neteland. 

Een overlastsituatie kan gemeld worden door partners (besturen, politie, hulpverlening, outreachers, scholen).

Wat?

De SAMEN-werker brengt overlastplekken en jongerengroepen die overlast veroorzaken in kaart. Zo is er een beter zicht op risicogedrag en mogelijke protectieve factoren. Samen met lokale partners (hulpverleningsinstanties, Arktos, Overkop, scholen, besturen, politie) zet de SAMEN-werker hier op in.

Door ondersteuning en individuele opvolging versterken we jongeren op verschillende levensdomeinen om zo de kans op crimineel gedrag te verminderen en het veiligheidsgevoel in de buurt te vergroten.

Hoe?

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 26 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1