Overlastsituaties in kwetsbare buurten

Wat?

Overlast is een gegeven dat bepaald wordt door signalen via verschillende bronnen wat de veiligheid, gezondheid en de openbare orde op een bepaalde plaats verstoort en die de normale druk van het sociale leven overschrijdt.

SAMEN wil een integraal beeld bekomen van een overlastsituatie door een melding te exploreren bij alle betrokken partners. Dit zijn gemeenschapswachten, politie, outreachers en diensten van het lokaal bestuur. Vervolgens wordt een gepaste aanpak afgesproken met een veiligheids- en of welzijnspartners. We werken hierbij op verschillende niveaus: nl. op de overlastplaats, met de pleger en/of de dader.

SAMEN, als subteam van integrale veiligheid, volgt deze aanpak verder op. Indien weerkerende meldingen over dezelfde overlast worden gedaan, dan kan het team integrale veiligheid beslissen op een fenomeen te werken.

Indien overlastplegers voldoen aan de aanmeldcriteria dan kunnen ze doorstromen naar de triagetafel van SAMEN om vervolgens een individueel hulpverleningstraject te volgen via de ketenaanpak jongeren of het casusoverleg kwetsbare personen.

Hoe?

Verzamelen van signalen bij de veiligheids- en of welzijnspartners rond de overlastsituatie.

Korte analyse van de signalen, informatie samenleggen en opmaak plan van aanpak waarbij we nagaan of acties nodig zijn. We contacteren hiervoor één of meerdere partners met de vraag deze actie uit te voeren.

We volgen dit van uit het team Integrale Veiligheid tot de overlast is weg gewerkt.

Bij individuele problematieken kan de persoon doorverwezen worden naar de triagetafel SAMEN.

Neem contact op

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met:

Bieke Parmentier
projectcoördinator SAMEN
Samenwerkingsverband Neteland
Team Integrale Veiligheid
Molenvest 19 – 2200 Herentals
0499 546 434
bieke.parmentier@regioneteland.be

Caro Soontjens
Casusregisseur SAMEN
Samenwerkingsverband Neteland
Team integrale veiligheid
Molenvest 19 – 2200 Herentals
0499 653 737
caro.soontjens@regioneteland.be