Integrale veiligheid

Doelstelling

Meer en meer veiligheidsproblemen zijn samenlevingsproblemen. Veiligheid willen we dus breed bekijken, in verbinding met hulpverlening, parket maar ook andere domeinen binnen onze lokale besturen. We voeren een integraal veiligheidsbeleid met veel oog voor preventie en alternatieve methoden om veiligheidsproblemen ook structureler aan te pakken.

Thema’s

  • veiligheid(szorg)
  • globaal preventiebeleid
  • lokale integrale veiligheidscel (LIVC) en polarisering/radicalisering
  • GAS – administratieve sancties
  • project “SAMEN” i.s.m. parket, politie, hulpverlening en lokale besturen
  • noodplanning en crisiscel (bv. Corona)
  • politiecodex en fuif-/evenementenbeleid
  • bestuurlijke handhaving en burgemeestersbesluiten

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 26 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1