Strategie en organisatie

Neteland wil als netwerkorganisatie zorgen voor een brede betrokkenheid. Dit doen we door duidelijkheid te geven over de ambities die we samen hebben en verantwoordelijkheden toe te wijzen die breed gedragen zijn door de 5 partners. Neteland als projectvereniging heeft een raad van bestuur. Deze komt periodiek samen en neemt de formele beslissingen.

Projectvereniging Neteland

 • Leden: Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar
 • Administratieve zetel: Augustijnenlaan 30, Herentals
 • 1 januari 2018 – 1 januari 2024

Raad van Bestuur

 • 5 stemgerechtigde leden (uit meerderheid 5 gemeenten) Johan Verhaegen, Mien Van Olmen, Stijn Raeymaekers, Seppe Bouquillon, Lieven Janssens
 • 5 raadgevende leden (uit oppositie 5 gemeenten), Rob Lathouwers, Simon Dens, Jan Van Dyck, An Peeters, Johan Struyfs                    

Voorzitter

 • Lieven Janssens, burgemeester Vorselaar

Samenwerking is het sleutelwoord om de slagkracht van onze regio te vergroten en klaar te staan voor de toekomst waarbij lokale besturen nog erg grote uitdagingen het hoofd moeten bieden. Conform de politiezone Neteland werd in 2016 ook een gemeenteregio Neteland opgericht.

De vijf gemeenten van Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar) kennen mekaar heel goed. “Neteland” is als naam al gekend. Er is veel vertrouwen in mekaar. Op die basisstenen willen we voortwerken in een vast omschreven zone. We willen erg geïntegreerd werken, over beleidsdomeinen heen. De ambities van de samenwerking werden verankerd in een charter en de oprichting van een projectvereniging. Ondertussen werd ook een ambitienota goedgekeurd.

Naast een stuurgroep (algemeen directeurs en burgemeesters) zijn er tal van beleids-, advies- en werkgroepen (schepenen en medewerkers) die diverse projecten en beleidsdomeinen samen uitwerken.

Meer info: info@regioneteland.be

Doelstelling

We kijken bewust ook naar mogelijkheden om elkaar te versterken op vlak van interne organisatie. Organisatie gaat ook over dienstverlening. Waar mogelijk worden synergiën gezocht door gezamenlijke aanwerving, bundelen van expertise, maar ook op termijn nadenken over dienstverleningsmodellen. Strategie en organisatie gaat ook over communicatie en intern draagvlak. Neteland is een netwerkorganisatie in verbinding van vijf gelijkwaardige partners, maar is per definitie ook ingeschakeld in een breder netwerk van externe partners. Netwerkvorming wordt dan ook bewust benoemd als een doelstelling. Het inrichten van een scholenplatform Neteland, een STEM-partnerschap en een charter met UNIZO & VOKA zijn maar enkele voorbeelden.

Thema’s

 • interne organisatie (HR, IT, communicatie, financiën)
 • dienstverlening
 • gezamenlijke aanwerving en bundelen van expertise
 • dienstverleningsmodellen
 • communicatie
 • shared service center
 • vaste regiovorming
 • woonactor Neteland
 • scholenplatform Neteland (ism 34 directies)
 • STEM-partnerschap (ism Thomas More, Natuur&Wetenschap, Hidrodoe, VOKA)
 • samenwerkingscharter met VOKA & UNIZO)

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 27 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1