Een betere gezondheid voor élk kind in Neteland!

Bekijk ook het bijhorende persbericht van 17 januari 2023!

De basisscholen van Neteland engageren zich om de volgende jaren actief in te zetten op een gezondheidsbeleid. De vijf lokale besturen van het samenwerkingsverband Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen, Vorselaar) en Logo Kempen gaan samen met de scholen aan de slag om dit te realiseren. Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw ondersteunt met expertise. Hiermee willen we samen bijdragen aan een betere gezondheid en gezondheidsvaardigheden voor alle leerlingen in Neteland.

Om dit te realiseren baseren we ons op de kadermethodiek Gezonde School. Deze methodiek helpt scholen om stap voor stap te evolueren van losse acties (bv. een gezond ontbijt, een sportdag) naar een samenhangend gezondheidsbeleid. En dit door als schoolteam in te zetten op een mix van strategieën: gezondheidseducatie, een duidelijke regelgeving of afsprakenkader, een gezonde (fysieke en sociale) omgeving en zorg voor en begeleiding van leerlingen met bijzondere noden. 

We starten met de volgende stappen:

  • Inzetten op gezonde dranken
  • Inzetten op gezonde tussendoortjes en educatie over gezonde voeding
  • Inzetten op meer beweging op en rond de school

Het verdere verloop van het traject (met ook andere gezondheidsthema’s) wordt bepaald in samenspraak met de betrokken partijen, afhankelijk van de noden.

Een gezondheidsbeleid op school biedt veel voordelen voor leerlingen, zowel op korte als op lange termijn. Het zorgt o.a. voor meer veerkracht en energie, een groter zelfvertrouwen en het verbetert de leerprestaties. Bovendien leggen kinderen de basis voor hun toekomstige gezondheid. Een gezonde schoolomgeving, en het aanleren en stimuleren van gezond gedrag op school draagt bij aan een gezonder en gelukkiger leven. De unieke samenwerking over de gehele regio Neteland zorgt voor een sterke basis en een groot draagvlak om veranderingen te verwezenlijken rond gezondheid en preventie op de scholen. Iedere partner zet zijn expertise in om van dit verhaal een succes te maken. Specifiek voor het project gezonde dranken en kraanwaterscholen wordt heel intensief samengewerkt met drinkwatermaatschappij Pidpa, interactief water-doe-centrum Hidrodoe en Aqua Flanders, de koepelorganisatie van de Vlaamse water- en rioleringsbedrijven.

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 27 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1