Burenbemiddeling

Wat is burenbemiddeling?

Burenbemiddeling is een initiatief van de lokale besturen van Neteland. De werking bestaat uit een enthousiast team van opgeleide vrijwilligers. Burenbemiddeling zet in op het herstellen van burenrelaties en het komen tot oplossingen voor conflicten samen met de buren. Op die manier vermijden we escalatie van conflicten en zorgen we ervoor dat de stap naar de politie of de vrederechter niet gezet moet worden.

Burenbemiddeling is een gratis en volledig vrijwillig aanbod. Je hebt als buur vrij de keuze om mee de bemiddeling te doen en op elk moment kan je ervoor kiezen om te stoppen. Alles wat er gezegd wordt tussen jou en de bemiddelaars is vertrouwelijk en blijft tussen de aanwezige partijen. De bemiddelaars zijn onpartijdig. Dit wil zeggen dat ze niet ter ondersteuning komen van één buur, maar van de beide buren die betrokken zijn en dit ongeacht wie de aanvrager is. Ze luisteren naar het verhaal van iedereen zonder oordeel. Op geen enkele manier kunnen ze zelf voordeel halen uit de oplossing van het conflict.

Hoe werkt burenbemiddeling?

1. Je neemt contact op met de dienst burenbemiddeling zoals hieronder omschreven. Je eerste contact is met de coördinator om burenbemiddeling op te starten en gegevens uit te wisselen.

2. Bemiddelaars komen langs bij je thuis om te luisteren naar je verhaal.

3. Vervolgens gaan de bemiddelaars ook langs bij je buur om naar haar/zijn verhaal te luisteren.

4. Nadien is er een gezamenlijk gesprek om te bekijken welk voorstel voor iedereen aanvaardbaar is.

Hoe vraag je het aan?

Wil je beroep doen op burenbemiddeling? Dat kan op verschillende manieren.

  • Stuur een mailtje naar de dienst via burenbemiddeling@regioneteland.be. Omschrijf de situatie kort. De coördinator zal contact met je opnemen om de verdere stappen te bespreken.
  • Je kan ook bellen naar 014 24 66 90 of 0499 69 76 03. Dan kan je mondeling de situatie omschrijven.
  • Als laatste optie kan je het online formulier invullen

Wil je ook burenbemiddelaar worden?

Ben jij iemand…

  • met een goed luisterend oor
  • die empathisch is
  • die goed kan communiceren
  • met een open houding ten aanzien van iedereen

Meer info over burenbemiddelaar worden

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de dienst zelf.

Contact

Heb je nog vragen over burenbemiddeling? Dan kan je ons bereiken via