Beleid vrijetijdsparticipatie

In 2019 diende Neteland als regio een subsidiedossier vrijetijdsparticipatie in voor de periode 2020-2025. Met dit dossier wilde Neteland het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie optillen tot een regionaal niveau. Het dossier werd gevalideerd.

In het najaar van 2020 werd het regionaal netwerk opgericht. Conform het participatiedecreet is het netwerk minstens samengesteld uit ambtelijke vertegenwoordigers uit de domeinen vrije tijd en welzijn, en mensen van armoede- of welzijnsorganisaties.

In het beleidsplan en de meerjarenbegroting vrije tijd Neteland 2020-2025, opgemaakt naar aanleiding van het subsidiedossier bovenlokaal cultuurbeleid, zijn de uitbouw van een regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie en het onderzoek naar en de uitrol van een kansenpas of UiTPAS regio Neteland twee belangrijke doelstellingen.

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 26 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1