Beleid vrijetijdsparticipatie

Vrijetijdsparticipatie gaat volop aan de slag!

Het verbreden van het aanbod

We prikkelen mensen om kennis te maken met het vrijetijdsaanbod.

  • Via de UiTPAS-werking stimuleren we iedereen om deel te nemen aan vrije tijd.

Verbinden: de participatie aan het aanbod, het creëren van netwerken

We geven het UiTPAS-beleid verder vorm.

  • We rollen de UiTPAS uit in 5 gemeenten van Neteland en we werken regionaal samen om van UiTPAS Kempen een succes te maken.
  • We ondersteunen verenigingen en organisaties die deel (willen) uitmaken van de UiTPAS-werking en brengen hen samen om te netwerken, kennis te delen en te ontmoeten.

We bouwen het regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie Neteland verder uit en zetten in op het verbreden van ons netwerk rond vrijetijdsparticipatie.

  • We geven het regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie Neteland verder vorm en verduurzamen de samenwerking.
  • We betrekken het regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie Neteland actief bij de UiTPAS-werking.
  • We zetten in op het verbreden van ons netwerk rond vrijetijdsparticipatie door samenwerking met IGS Stuifzand, met de andere gemeenten van UiTPAS Kempen, met publiq, met Demos, …

Neteland is: Verbreden, Verbinden & Versterken!

Contact

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 70 07

Olen

Lichtaartseweg 9
225O Olen
O14 27 94 22

Herentals

Markgravenstraat 107
22OO Herentals
O14 28 52 51

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 71 13