Vrije Tijd

Bij de opstart van Neteland werd meteen aangevoeld dat vrijetijdsmateries zich uitstekend lenen voor samenwerking. De eerste drie officiële Neteland-projecten kwamen dan ook tot stand door een samenwerking tussen de vrijetijdsdiensten. 

Ondertussen zijn er al heel wat stappen gezet. Er werd een ambitienota vrije tijd opgemaakt en een meerjarenplan met budgettering.

Hierbij ligt de focus op

  • het verbreden van het aanbod door het bestaande aanbod op elkaar af te stemmen en zo laagdrempeliger te maken voor alle inwoners van Neteland. Daarnaast creëren we een gezamenlijk bovenlokaal aanbod voor bepaalde doelgroepen.
  • het versterken van de werking en de dienstverlening door het creëren van bovenlokale platformen, het uitbouwen van gezamenlijk beleid, het aankopen/uitlenen van materiaal
  • het verbinden van personen, groepen, verenigingen,…

Dit alles met maar één doel voor ogen: een meerwaarde creëren voor de burger!

Bibliotheek

Vrije Tijd

  • Aanbod tijdens de schoolvakanties
  • Vrijetijdsparticipatie

Sport

Jeugd

Cultuur

Evenementen

  • Evenementenplatform:
    Neteland maakt werk van één centraal evenementenplatform. Op die manier kunnen alle organisatoren van activiteiten weldra op een heel vlotte en gebruiksvriendelijke manier een evenement aanvragen, materialen reserveren en alle nodige informatie raadplegen
  • Preventief fuifbeleid

Toerisme

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 26 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1