Beleid Sport

De Regio Neteland Sport wil instaan voor een A tot Z sport- en beweegaanbod binnen de regio. Neteland sport vormt een aanvullend aanbod op hetgeen er al bestaat en werkt hiervoor al dan niet samen met bestaande sportverenigingen. Inzetten op kwaliteit en ondersteuning van sportclubs is dan ook een noodzaak voor een eigentijds en totaalaanbod voor de regio.

De promotionele activiteiten vormen  een belangrijke pijler, met aandacht voor toeleiding naar een meer permanent sport- en beweegaanbod. Door actief te zoeken naar opportuniteiten buiten sport zoals toerisme, UiTPAS, … zal de stap naar sport laagdrempeliger gemaakt worden. ​

Daarnaast wil Neteland Sport een plaats zijn voor uitwisseling en kennisdeling over sportinfrastructuur en sportieve ruimte, en dit zowel op vlak van beheer, dagelijkse werking en gemaakte keuzes, als op vlak van planning en afstemming over de gemeentegrenzen heen. ​

Contact

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 70 07

Olen

Lichtaartseweg 9
225O Olen
O14 27 94 22

Herentals

Markgravenstraat 107
22OO Herentals
O14 28 52 51

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 71 13