Beleid Sport

In voorjaar 2021 werd er met de werkgroep sport een traject met ISB gevolgd om te bekijken waar de werkgroep de klemtonen wilt leggen en waar tijd en ruimte is om op in te zetten binnen Neteland. Doel van dit proces was om kritisch stil te staan bij wat nu gebeurt enerzijds en vooruit te blikken waar de werkgroep op wenst in te zetten anderzijds. Het resultaat van deze denkoefening wordt vertaald in duidelijke projecten. De projecten worden omgezet in duidelijk meetbare acties en doelstellingen, zijnde een actuele meerjarenplanning. De actuele meerjarenplanning geeft de werkgroep houvast om de doelstellingen voor de komende periode te realiseren.

De meerjarenplanning is opgebouwd op basis van drie grote luiken:

  • sportinfrastructuur en sportieve ruimte,
  • sportclubondersteuning
  • en sportstimulering vanuit Neteland.

In totaal zijn er onder deze drie luiken 16 projecten met naam benoemd. Elk project wordt gekoppeld aan een of twee trekker(s) van de werkgroep. De trekker(s) neemt/nemen initiatief om het project te realiseren in samenwerking met de werkgroep.

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 26 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1