Beleid Jeugd

We startten in het voorjaar van 2021 met een onderzoek naar een outreachend vrijetijdsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Neteland. Projectmedewerkers Arktos gaan aan de slag in de vijf gemeenten.

Doel is het uitwerken van een vrijetijdsaanbod op maat van het individu en de groep jongeren. Hiervoor wordt samengewerkt met het bestaande jeugdwerk in de regio om waar mogelijk voor de jongeren linken te leggen met jeugdverenigingen, jeugdhuizen, buurtwerkingen, … 

Het is een project waarbij naast de werkgroep jeugd ook de werkgroepen sport, cultuur en bibliotheek betrokken worden. Ook twee welzijnsmedewerkers maken deel uit van de projectgroep.

We leggen ook een link naar het jaarlijks, regionale jongerenwelzijnsoverleg dat we vanaf 2021 in Neteland organiseren.

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 26 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1