Beleid cultuur

Afstemmen aanbod

We grijpen opportuniteiten aan om het aanbod in de vijf gemeenten nog verder inhoudelijk te verfijnen, bijvoorbeeld door het cultuuraanbod voor kinderen en jongeren onder de loep te nemen.

Creƫren gemeenschappelijk aanbod

We gaan op zoek naar een alternatief voor de Week van de Amateurkunsten door het organiseren van een evenement over de gemeentegrenzen heen.

We gaan voor regionale expositiemogelijkheden voor amateurkunstenaars.

We organiseren de muziekwedstrijd Lokale Helden/Nief Talent met een voorselectie in de verschillende Neteland-gemeenten.

Samen communiceren

We bundelen de communicatiekrachten en communiceren gezamenlijk.

We promoten lokale projecten met een bovenlokaal karakter.

Bouwen aan een netwerk voor amateurkunstenaars

We bouwen van een netwerk voor amateurkunstenaars uit om hen zo een forum te geven om over de sectoren heen kunstprojecten uit te werken.

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 26 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1