Beleid cultuur

Cultuur steekt de handen uit de mouw!

Het verbreden van het aanbod

We onderzoeken en werken aan speel- en expositiekansen voor (boven)lokale kunstenaars en verenigingen.

 • We brengen de bestaande infrastructuur voor speel- en expositiekansen in kaart.
 • We nemen een bovenlokale rol op om (boven)lokale kunstenaars en verenigingen regionale speel- en expositiekansen te geven.
 • We organiseren bovenlokale speel- en/of expositiemomenten voor (boven)lokale kunstenaars en verenigingen.
 • We spelen in op initiatieven van de 9 erkende amateurkunstenorganisaties en bepalen telkens wat we bovenlokaal kunnen betekenen.

We onderzoeken en werken aan repetitie- en creatieruimten voor (boven)lokale kunstenaars en verenigingen.

 • We brengen de bestaande infrastructuur voor repetitie- en creatieruimten in kaart.
 • We onderzoeken wat onze bovenlokale rol zou kunnen zijn voor repetitie- en creatieruimten.

Verbinden: de participatie aan het aanbod, het creëren van netwerken

We zetten in op netwerking, kennisdeling en ontmoeting voor (boven)lokale kunstenaars en verenigingen.

 • We onderzoeken hoe we (boven)lokale kunstenaars en verenigingen kunnen ondersteunen om tot een sterk (boven)lokaal netwerk te komen.
 • We organiseren mogelijkheden voor (boven)lokale kunstenaars en verenigingen om te netwerken, kennis te delen en te ontmoeten.

We werken aan een breed bovenlokaal netwerk.

 • We werken aan ons bovenlokaal cultuurnetwerk en zetten, naast (boven)lokale kunstenaars en verenigingen, ook in op organisatoren, cultuurcentra en andere IGS-en in de Kempen, op de academies in Neteland, op de 9 erkende amateurkunstenorganisaties in Vlaanderen, op OP/TIL, Cultuurconnect, …

We ondersteunen (boven)lokale kunstenaars en verenigingen op het vlak van informatie, vorming en promo.

 • We zetten in op relevante informatie voor (boven)lokale kunstenaars en verenigingen.
 • We organiseren vormingen voor (boven)lokale kunstenaars en verenigingen.
 • We kijken hoe we (boven)lokale kunstenaars en verenigingen promotioneel kunnen ondersteunen.

Neteland is: Verbreden, Verbinden & Versterken!

Contact

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 70 07

Olen

Lichtaartseweg 9
225O Olen
O14 27 94 22

Herentals

Markgravenstraat 107
22OO Herentals
O14 28 52 51

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 71 13