Strategische doelstellingen voor vrije tijd

Met vijf zijn we sterker, hebben we meer mankracht, meer centen. Bovendien zal, eens de samenwerking gerodeerd is, de balans input/output nog meer naar het tweede lid overhellen dan nu en kunnen we efficiëntiewinst boeken. Niet alleen in nieuwe of convergerende projecten, maar ook door een kennispool te delen. Een eerste stap, die voor een aantal werkingen al met succes is gezet, is het afstemmen van bestaand aanbod, met integratie en een gezamenlijke communicatie. In die werkingen is nu al kruisbestuiving tussen de gemeenten merkbaar. Bij dergelijke dynamiek kunnen alle vrijetijdssectoren wel varen. Niet in het minst betekent het een groot voordeel voor nichewerkingen. We streven ernaar om mee de vruchten te plukken van het aanbod én de expertise van buren. Het is niet de bedoeling eenheidsworst aan te bieden, maar om lokale sterkten te behouden en hiaten of tekortkomingen op te vullen.

Cruciaal wordt in de toekomst de laagdrempeligheid van het bovenlokaal Neteland-aanbod, zonder de aandacht voor het lokale aanbod uit het oog te verliezen. Het moet psychologisch en praktisch makkelijk worden om te proeven van wat er buiten de gemeentegrenzen te beleven is. Dat laatste kan door afgestemde prijszettingen, compatibele inschrijfplatformen, verregaand afgestemde programmatie… Het eerste bekomen we als we de regio ‘kleiner’ maken door verbondenheid te creëren en het merk ‘Neteland’ verder in de markt zetten. Beide zullen onvermijdelijk een groeiproces betekenen. Een toetsings- en evaluatie-instrument kan de vooruitgang in kaart brengen en bijsturing mogelijk maken.

Algemeen zijn er drie doelstellingen waarop we inzetten de komende legislatuur:

  • verbreden (aanbod),
  • verbinden (participatie aan aanbod, netwerken)
  • en versterken (interne werking en dienstverlening).

Deze weerspiegelen de huidige visie maar zijn niet noodzakelijk exhaustief voor de werking de komende jaren.

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 26 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1