Strategische doelstellingen voor vrije tijd

Transversale en overkoepelende zaken: samenwerken in alle richtingen, vrijetijdscommunicatie (het overkoepelende luik), personeel (coördinatoren, medewerkers communicatie), financieel, …

Samen verzetten we bergen!

Het verbreden van het aanbod

Neteland zet in op vrijetijdscommunicatie over het (boven)lokale aanbod.

  • De communicatiediensten van de vijf gemeenten van Neteland werken in overleg met de betrokken werk- en projectgroepen en het regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie aan de vrijetijdscommunicatie over het (boven)lokale aanbod.

Het versterken van de interne werking en dienstverlening

Neteland is een sterke netwerkorganisatie. We werken transversaal samen in Neteland en leggen verbanden tussen bibliotheek, cultuur, evenementen, jeugd, sport, toerisme, erfgoed, vrijetijdsparticipatie, welzijn, zorg, onderwijs, …

  • Neteland heeft een Raad van Bestuur en een stuurgroep die beide een duidelijk mandaat geven aan vrije tijd Neteland om de Cultuurnota uit te voeren en waaraan op regelmatige basis wordt teruggekoppeld. Wanneer nodig worden de schepencolleges en gemeenteraden betrokken voor beleidsbeslissingen.
  • We hebben een uitgewerkte structuur voor vrije tijd Neteland met een dagelijks bestuur, een beleidsgroep, een adviesgroep, ‘domeinspecifieke’ werk- en projectgroepen en een regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie, waarbij ook naar onderlinge afstemming wordt gezocht.
  • Vrije tijd Neteland zoekt ook naar samenwerking met de andere domeinen van Neteland, zoals met het domein Welzijn en zorg, en met andere projecten van Neteland, zoals met de projecten digitale inclusie, met het STEM-project en met het scholenplatform.

Neteland heeft een professionele werking en voorziet middelen en personeel om de Cultuurnota uit te voeren, op te volgen en te evalueren.

  • Neteland heeft een coördinator vrije tijd.
  • Neteland heeft een projectwerker vrijetijdsparticipatie.
  • Neteland betrekt de communicatiediensten van de vijf gemeenten van Neteland bij de uitvoering van de Cultuurnota.
  • Neteland voorziet jaarlijkse kredieten voor de Cultuurnota.
  • We zorgen voor de inhoudelijke en financiële uitvoering, opvolging en evaluatie van de Cultuurnota. Daarvoor worden ook beleidsontwikkelingen en trends opgevolgd.
  • We zorgen voor de afstemming van het bovenlokale- en het lokale vrijetijdsbeleid en zetten zo in op het verduurzamen van het beleid.

Neteland is: Verbreden, Verbinden & Versterken!

Contact

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 70 07

Olen

Lichtaartseweg 9
225O Olen
O14 27 94 22

Herentals

Markgravenstraat 107
22OO Herentals
O14 28 52 51

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 71 13