Bovenlokale subsidiedossiers voor cultuur, jeugd en sport

In 2019 en 2020 werkte de advies- en beleidsgroep vrije tijd samen met de onderliggende werkgroepen aan drie bovenlokale subsidiedossiers voor de sectoren cultuur, jeugd en sport. Voor cultuur en jeugd gaat het om werkingssubsidies. Dit betekent dat ze voor een aantal jaren worden toegekend:

  • voor cultuur voor de periode 2020 – 2025
  • en voor jeugd voor de periode 2021 – 2026.

Voor sport gaat het om projectsubsidies die elk jaar worden aangevraagd en toegekend. Voor 2020 kregen we drie projectsubsidies sport, in 2021 voor vier sportprojecten.

Met de subsidies en de cofinanciering van de vijf gemeenten werken we structureel en projectmatig samen.

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 26 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1