Domein “Strategie & organisatie”

Netwerkorganisatie waarin leden elkaar versterken op vlak van interne organisatie en dienstverlening.
Intentie om stappen te zetten richting afgestemd personeelsbeleid / strategisch HR, in gepaste organisatievorm.
Ook netwerking/samenwerking met andere dan de klassieke bestuurlijke organisaties/besturen is een doel.

Samenwerking in HR

Doelstelling

personeelsbeleid afstemmen, vorming samen organiseren, organisatiemodel voor Neteland bepalen, ism Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en VVSG

Stand van zaken

beleidsgroep HR (algemeen directeurs > Daan Ceulemans aanspreekpunt), adviesgroep HR (Nele De Munter aanspreekpunt) en werkgroep RPR (Kaat Raeymaekers aanspreekpunt) + labo regiovorming
+ werkgroep organisatiemodel tegen begin 2022: payroll voor Neteland (voor alle “Neteland”-personeelsleden)

Doorbraakproject “Vaste regiovorming”

Doelstelling

afgestemd personeelsbeleid, rechtspositieregeling (RPR) en interne arbeidsmarkt

Stand van zaken

bezoek minister Somers aan Neteland, erkenning piloot en subsidie 25.000 euro “labo regiovorming”

** kick off is gegeven begin september 2021
** start bespreking afstemming RPR 2021
** start begeleidingstraject regiovorming maart 2022

Communicatiebeleid

Doelstelling

draagvlak intern en extern + samen communiceren
met onderlinge taakverdeling, backup & whatsapp-groep

Stand van zaken

intern communicatieplan, handboek Neteland,  SharePoint, interne elektronische nieuwsbrief, agenda managementteams (MAT) en colleges (CBS), organisatie van personeels- en mandatarisdagen

Charter VOKA & Unizo Neteland

Doelstelling

slagkracht en branding regio versterken + verbinding creëren met lokale economie en ondernemers uit de regio – ism Unizo, VOKA

Stand van zaken

5 werkgroepen opgezet:

  • Corona en relance
  • STEM en samenwerking onderwijsveld
  • Duurzaamheid & klimaat
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociale economie in regio Neteland
  • Tewerkstelling, arbeidsorganisatie, “het nieuwe werken” / arbeidskrapte in onze regio

+ afstemming regio’s VOKA/Unizo met Neteland

Netwerking Neteland

Doelstelling

Neteland is meer dan enkel een bestuurlijk platform van 5 gemeenten; in elk domein zoeken we de verbinding met andere organisaties. Bijvoorbeeld: Vlaamse overheid, provincie, IOK, Unizo, VOKA, Natuur & Wetenschap, Hidrodoe, Sport Vlaanderen, Thomas More, scholen en ook DKO/CVO-onderwijs, logies (inclusief B&B’s) en horeca, handelaars uit regio, verenigingen, ligo, welzijnsschakels & Publiq (bv. vrijetijdsparticipatie), CAW, CGG, LOGO, parket, politie, brandweer, ISB, Bataljong, VDAB, eerstelijnszone, Woonactor, e.v.a.

Stand van zaken

STEM-partnerschap Neteland “STEM-land”, toerisme-werkgroep, G-sport, scholenplatform Neteland, charter UNIZO/VOKA, e-inclusie-dossier ism partners, jeugdwelzijnsoverleg, SAMEN + overleg GHO-en verslaving met hulpverlening & parket, …

Scholenplatform Neteland

Doelstelling

heel wat domeinen van Neteland raken met domeinen van de scholen in de regio (bv. vergroening, mobiliteit, gezondheid, radicalisering/veiligheid, diversiteit, welzijn, …)
met 34 scholen (basisscholen, secundaire scholen, Hogeschool en deeltijds kunstonderwijs DKO/ academies, avondonderwijs/CVO)

Stand van zaken

jaarlijks min. netwerksessies voor elke groep: één voor basisscholen, één voor secundaire scholen + netwerkmoment met alle directies & partners + werkgroepen (bv. digitale zorg en jongerenwelzijn secundaire scholen, kinderwelzijn opleiding KROP-OP, …)

+ zomerscholen
+ gezonde scholen pilootproject ism Gezond Leven (Vlaamse OH)

STEM-partnerschap

Doelstelling

inrichten STEM-academies buiten de schoolperiode, maar binnen schoolmuren – ism Natuur & Wetenschap, Hidrodoe, Thomas More, VOKA en Unizo + Vlaio (agentschap ondernemen Vlaamse overheid – 296.000 euro subsidie)

Stand van zaken

subsidiedossier goedgekeurd – opzetten 12 STEM-academies van 2022, samenwerking met vrije tijd & bibliotheek + partnerschap officieel gelanceerd februari 2022

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 27 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1