MOEF! zoekt perfecte match tussen jongere en werk

Heel wat jongeren vinden maar moeilijk de juiste job, terwijl steeds meer ondernemers niet de juiste kandidaten vinden. Vacatures blijven onbeantwoord of de wederzijdse verwachtingen liggen te ver uit elkaar. Om de vele drempels voor jongeren naar een duurzame tewerkstelling weg te werken, pakken de zeven besturen van Neteland Welzijn & Zorg (Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar), samen met het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), Arktos en Emino en met financiële middelen van het Europees Sociaal Fonds uit met MOEF!

MOEF! staat voor Motivation, Oriëntation, Employment, Future. Het helpt de drempels te overbruggen die jongeren ervaren in hun zoektocht naar een geschikte job.

Elke werkloze jongere tussen 18 en 30 jaar uit onze regio, die dergelijke moeilijkheden ondervindt en gemotiveerd is om een oplossing te zoeken, krijgt na doorverwijzing door VDAB, CLB, CAW of OCMW een trajectgezel. Die begeleidt de jongere volledig op maat én in de richting die de jongere zelf kiest! Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende partners, is daarvoor alvast heel wat expertise in huis. De jongere kan zich overigens ook zelf aanmelden via www.arktos.be/nl/vorming/moefneteland.

Om het doel – een duurzame tewerkstelling – te bereiken, zet MOEF! in op het invullen van vrije tijd, oriëntatie en werkplekleren. Een coördinator Lokaal Netwerk bouwt bovendien een duurzaam en kwalitatief netwerk uit van lokale werkvloeren, want zonder werkgevers geen tewerkstelling. De coördinator verzamelt daarbij ook zoveel mogelijk informatie om de perfecte match te vinden voor werkgever én werkzoekende.

Ondernemers hoeven trouwens niet te wachten tot de coördinator Lokaal Netwerk bij hen aanklopt: ziet u het belang van deze aanpak, laat de coördinator dan op uw maat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn en zorgen voor de juiste contacten. De coördinator Lokaal Netwerk is immers ook thuis in het uitgebreide aanbod van ondersteuningsmogelijkheden en tewerkstellingsmaatregelen voor ondernemers. Contacteer de coördinator Lokaal Netwerk: inge.mampaey@regioneteland.be, tel. 0492-13 51 29.

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 27 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1