Domein “Welzijn & zorg”

Neteland Welzijn en Zorg is een structuur binnen Neteland waarbij alle oorspronkelijke leden van het voormalige ISOM zijn betrokken. Dat betekent de 5 Neteland-gemeenten + Lille & Kasterlee. Deze werking verloopt -wat de Netelandgemeenten betreft- sterk integraal (gemeente/OCMW) terwijl dit voor Lille en Kasterlee op een andere (eigen, zelfstandige wijze), gebeurt.

Activering

Doelstelling

duurzame maatschappelijke participatie door tewerkstelling, toeleiding en activering

Stand van zaken

inzet op samenwerkingen – De Brug, I Can, Moef! Neteland

Wijk-werken

Doelstelling

tewerkstellingsinstrument voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt – deeltijdse tewerkstelling max. 12 maanden (vroeger “PWA”), ism VDAB

Stand van zaken

personeelsinzet vanuit VDAB schommelt sterk + weinig instroom vs. hoge uitstroom

Vrijwilligerswerking

Doelstelling

beleidsmatige ondersteuning vrijwilligerswerking (kader, contracten, platform) + organisatie vorming

Stand van zaken

ondersteuning intergemeentelijk platform “Give a Day”

“Huis van het kind”

Doelstelling

bekendmaking van het regionale aanbod, inzetten van laagdrempelige preventieve gezinsondersteunende activiteiten, opzetten van bovenlokale samenwerkingsverbanden, opvolgen van beleidsbeslissingen

Stand van zaken

Speelbabbels, “Luierbox”, Lokaal Loket Kinderopvang

Rechtshulp

Doelstelling

gratis en laagdrempelige eerstelijnsrechtshulp voor burgers met extra aandacht voor financieel kwetsbare burgers

Stand van zaken

start nieuwe juristen sinds juni/oktober 2021

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Doelstelling

realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming – focus mensen met een verslavingsproblematiek, ism CAW, mutualiteiten en Verslavingskoepel Kempen

Stand van zaken

heroriëntering naar eerstelijn drughulpverlener

Regierol Sociale Economie

Doelstelling

netwerking op het grondgebied stimuleren, lokale sociale economie verder uitbouwen, het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen > “Groep Talent” vzw

Stand van zaken

bestuursdeelname in sociale economie, netwerking binnen sociale economie in de Kempen, verruimen van tewerkstellingsplaatsen bij bedrijven

E-inclusie

Doelstelling

Door een sterk partnerschap de toegang tot digitale technologieën, het versterken van digitale vaardigheden en de toegang tot essentiële diensten verbeteren. Meer structureel werken aan een e-inclusiebeleid (bovenop de bestaande initiatieven zoals Peeseeke, Digidak en lokale PC-lessen) –
ism Ligo (centrum voor basiseducatie), CVO Hik, Blenders, Beego en VDAB

Stand van zaken

Twee subsidieaanvragen goedgekeurd
>> minister Somers/ABB: Omgevingsanalyse iedereen digitaal
+ beleidsplan opmaken + project “BeeSmart” ~ publieke PC’s
>> minister Crevits/WSE: Digibank Neteland

Eerstelijnszone Middenkempen

Doelstelling

een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen waar de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag centraal staat.

Stand van zaken

nu nog sterke focus op COVID, oprichting vaccinatiecentra e.a., in de toekomst actualiseren en uitvoeren van het beleidsplan (cf. veranderteams)

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 27 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1