Domein “Vrije tijd”

Bruisende leefomgeving creëren in Neteland waarin veel te beleven valt, samenwerking op diverse domeinen van vrije tijd, transversaal met andere domeinen (bv. vrijetijdsparticipatie met welzijn, bv. evenementenloket met veiligheid)

Bovenlokaal cultuurbeleid

Doelstelling

Bibliotheek

 • Creëren gezamenlijk aanbod: wisselcollecties zoals anderstalige romans, de najaarslezingen, …
 • Samen communiceren: alles onder één noemer Bibliotheek Neteland
 • Eén gezamenlijk bibliotheekreglement, ééngemaakt lidmaatschap
 • Bibliotheek Neteland versterkt interne werking en dienstverlening: een operationeel transportsysteem, gezamenlijk personeelsbeleid,…
 • Bibliotheek Neteland versterkt haar interne werking via vorming voor haar medewerkers: vormings- en netwerkmomenten personeel

Cultuur

 • Afstemmen aanbod: cultuuraanbod voor kinderen en jongeren
 • Creëren gezamenlijk aanbod: zoals alternatief Week Amateurkunsten (WAK)/bevraging amateurkunstenaars, regionale expositiemogelijkheden, “Nief Talent”
 • Samen communiceren: bv. over “Het Bankje”
 • We vergroten de reikwijdte van vrijetijdsaanbieders gericht op specifieke doelgroepen: netwerk amateurkunstenaars uitbouwen

Evenementen

 • We bouwen een bovenlokaal evenementenplatform uit (start 2022)
 • We werken ook logistiek ‘prioritair’ samen (uitleendienst, materialen)
 • Gezamenlijke aankoop van specifieke materialen voor evenementen

Bovenlokaal jeugdbeleid

Doelstelling

Jeugd

 • Creëren gezamenlijk aanbod: tienerwerking uitbouwen speelpleinen, “buitenspeeldagen”, buitenspeelkaart/-held, “Schatten van Vlieg”
 • Samen communiceren: schoolvakanties (on hold, herdenken formule)
 • Doelgroepenaanbod: onderzoek G-vrijetijdsaanbod (link sport)
 • Participatietrajecten: regionale jeugdraad organiseren, outreachend vrijetijdsaanbod voor kwetsbare kinderen en jongeren (samenwerking Arktos)
 • We creëren bovenlokale vormingen/netwerken voor verenigingen

Evenementen

We bouwen aan een gezamenlijk fuifbeleid met focus op preventie (on hold – eerst opstart evenementenplatform en systeem uitleenmateriaal):
fuifcharter met richtlijnen voor veilig uitgangsleven, materiaal om te sensibiliseren hierover, gehoorbescherming, geluidsmeters, vorming en sensibiliseren rond ‘security’

Bovenlokaal sportbeleid

Doelstelling

 • Creëren gezamenlijk aanbod: Sport na School-pas (SNS), zomeraanbod, seniorenaanbod, G-sportaanbod
 • Samen communiceren
 • We zoeken samenwerkingsverbanden op die een meerwaarde kunnen betekenen voor de interne werking en dienstverlening: samenwerking Sport Vlaanderen, MOEV, ISB, kennisdeling, sportclubondersteuning

Toerisme & erfgoed

Doelstelling

 • Creëren gezamenlijk aanbod: arrangementen, zomerwandelingen, erfgoed-app FARO, geo-cache-event en opening toeristisch seizoen (23 & 24/4/22)
 • Samen communiceren
 • Het toeristisch beleid krijgt vorm in relatie tot een breed vrijetijdsbeleid: nood aan visie > budget 2022 voor communicatiestrategie om marketing toerisme uit te zetten

Regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie & UiTPas

Doelstelling

 • Participatietrajecten: drempels wegwerken op het vlak van bv. mobiliteit
 • Uitbouw van een regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie
 • En toeleiding van mensen in armoede naar de UiTPAS

Stand van zaken

 • UiTPAS-dossier beslist door de vijf colleges
 • Ronde langs vrijetijdsraden + Gemeenteraden
 • Sophie Van Erum als coördinator + UiTPAS Kempen 1 januari 2023

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 27 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1