Domein “Ruimte & omgeving”

Een leefbare, toekomstgerichte en kwaliteitsvolle leefomgeving creëren voor huidige en toekomstige generaties in Neteland, thema’s die niet aan de grens stoppen ook samen in de regio aanpakken.

Zonale Mobiliteitsraad

Doelstelling

op niveau van politiezone overleg organiseren met de belangrijkste mobiliteitspartners + uitwisseling goede parktijken + elk jaar thematisch werken (nu schoolomgevingen) met ook participatie van PZ Neteland, Administratie Wegen & Verkeer (AWV), vervoerregio Kempen (VVR)

Stand van zaken

4 x zonale mobiliteitsraad elk jaar, thematisch:

2019: sensibiliseringsacties verkeer scholen
2020: uniforme schoolomgevingen ism Octopus
2021: Slim door Neteland (wegenwerken)
2022: Vervoer op maat
2023: Neteland fietsregio
2024: globale mobiliteitsvisie

“Omgeving”: ruimtelijke ordening en duurzaamheid

Doelstelling

intervisie en synergie zoeken tussen ruimtelijke ordening en milieu/duurzaamheid binnen regio Neteland

Stand van zaken

geWOONtebreker als invulling van regionale aanmelding “Thuis in de Toekomst” (ism Vlaamse overheid en provincie Antwerpen): tegelwippen, participatiefiets, Neteplant!dag, visie ontharding, …)

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 27 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1