Domein “Integrale veiligheid”

Nieuw beleidsdomein: alle disciplines binnen brede domein van veiligheid (noodplanning, handhaving omgeving, politiezone, brandweer, bestuurlijke handhaving, relatie met hulpverlening en parket, GAS en preventie). Opgestart in 2021.

IVC – Intergemeentelijke veiligheidscel (“crisiscel”)

Doelstelling

noodplanning (in alle facetten) afstemmen binnen Neteland à “crisiscel” (cf. Corona) met noodplanningscoördinatoren (NPC), burgemeesters, politiezone, communicatie (D5), 4 andere disciplines (brandweer, geneeskundige hulpverlening, technische diensten)

Stand van zaken

corona = permanente werking crisiscel (CC) + callcenter en logistieke keten, na corona reguliere werking IVC (bv. doelstelling om samen een psychosociaal hulpverleningsnetwerk (PSH) op te richten en afstemming van procedures op vlak van communicatie en logistiek bij crisis)

Integrale Veiligheid & “SAMEN”

Doelstelling

Het project SAMEN (Snel, Alternatief, op Maat, Efficiënt en Nabij) wil een innovatieve, multidisciplinaire aanpak ontwikkelen om burgers te doen stoppen met het plegen van criminaliteit en op die manier de leefbaarheid en veiligheid in de zone Neteland te versterken.

Pre-gerechtelijk (op basis van GAS-pv snel een traject opstarten en alternatief proberen af te handelen) en gerechtelijk gedeelte

Stand van zaken

SAMEN-regisseur aangeworven (Bieke Parmentier) + SAMEN-werker + outreachers (Arktos) + expert integrale veiligheid (Tijs Hannes) + preventiedienst HTS + beleidsmedewerker Ellen Tack (PZ Neteland) en maandelijks themaoverleg met ook burgemeesters

Radicalisering en Polarisering (“LIVC – R”)

Doelstelling

polarisering en radicalisering snel detecteren en multidisciplinair aanpakken / lokale integrale veiligheidscel (LIVC) + R=aanvulling met thema radicalisering, ism politiezone (PZ), Parket, preventiedienst Herentals, burgerzaken + sociale diensten

Stand van zaken

vacature projectmedewerker polarisering, stuurgroep samengesteld, werkgroep sociale media / digitale zorg ism scholen + kamp voor jongeren
(subsidie Vlaamse overheid)

Handhaving

Doelstelling

afstemming handhavingsbeleid binnen Neteland
+ opzetten communicatie en sensibiliseringscampagnes
(focus op preventie)
+ milieutoezichthouderschap (milieuambtenaren ism politie)

Stand van zaken

handhavers Herentals, 2 andere vacatures lopende, eerste afstemming handhavingsplannen

nadien opstarten poule handhavingsambtenaren
+ opmaak van handhavingsplan en samenwerkingsprotocol met PZ

Zonaal Veiligheidsplan

Doelstelling

verdere afstemming beleidsintenties en behoeften ifv samenlevingsproblemen (o.a. verslaving, verkeer, diefstal in woningen, automatische nummerplaatherkenning (ANPR)-camera’s)

Stand van zaken

goedgekeurd, permanent evolutief document, in toekomst betrekken van brede stakeholders (oa burgerzaken en sociale dienst/welzijn ikv integrale veiligheid)

Verslavingsbeleid

Doelstelling

gemeenschappelijk verslavingsbeleid (gamen, tabak, alcohol en illegale drugs – ism CGG Kempen, LOGO Kempen, intergemeentelijke preventiewerking (IGP), CAW Kempen, politiezone (PZ), parket, preventiedienst Herentals, Verslavingskoepel Kempen

Stand van zaken

2 congressen en visietekst goedgekeurd, GHO opgestart, nu link met “SAMEN”, stuurgroep verslavingsbeleid Kempen opgericht (voorgezeten door Neteland)

Intergemeentelijke gezondheidspreventiewerking (IGP) opgestart: Ulrike Geerts als preventiewerker, proefproject met huisartsen & politie: geneeskundige hulpverlening & opvolging (GHO), contactgroepen Verslavingskoepel Kempen

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 27 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1