Werk samen met geWOONtebreker aan een levendig en groen Neteland!

Niet alleen denken, maar vooral dóén

De vijf gemeenten van het Neteland – Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar – zijn gestart met het geWOONtebreker-traject. Door samen te werken rond duurzame thema’s willen we wonen en leven in het Neteland aangenamer maken.

Tijdens een eerste voortraject dachten de lokale besturen samen met de provincie al even na over hoe de ideale gemeente er uitziet. Daaruit kwam naar voren dat we in de woonkernen nog meer willen inzetten op de verbinding tussen natuur, mensen en plekken.

Nadenken over een aangenaam Neteland is één, maar we willen vooral ook ‘doen’. De werkgroep werkte enkele acties uit waarbij we ook jij, onze inwoner, graag betrekken. Samen met jou willen we aan de slag gaan, want jouw mening en inzet telt.

Enkele acties:

‘Onthard’ je voortuin op Neteplant!-dag

Een oprit voor één of meerdere wagens. Een mooi tuinterras in tegels of hout. Een pad van kasseien of kiezeltjes rondom je huis. Bekijk in Google Maps je woning maar eens van bovenaf. Sta jij er zelf van versteld hoeveel oppervlakte er verhard is? Nochtans is dat niet overal nodig.

Daarom kon je op onze Neteplant!-dag in oktober je voortuin (deels) ‘ontharden’. Dat kan je doen door bijvoorbeeld plantjes te plaatsen. Meer info en inspiratie

Je draagt zo niet alleen bij aan een aangenamere leefomgeving in je gemeente en ons Neteland, maar help je Neteland naar de eerste plaats op het Kempisch kampioenschap tegelwippen en maak je mogelijks kans op een prijs die we in het voorjaar van 2022 uitreiken!

Voor meer info: wipeentegel.be

Neteland durft te dromen over groene openbare ruimte. Ontdek de droombeelden van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar in het najaar op www.onthardmee.be.

Sla een babbeltje met de pop-up-fiets

Tringeling! Kijk maar goed uit je ogen, want onze heuse pop-up-fiets trekt de komende weken mogelijk door jouw buurt. Zo kunnen we je meer informatie en antwoorden geven over onze projecten, flyers uitdelen of gewoon met jou een babbeltje slaan. Vanop een veilige afstand, uiteraard!

Heb je vragen of opmerkingen over het project geWOONtebreker? Spreek de persoon op de fiets gerust aan.

Neem deel aan haalbaarheidsonderzoeken

In 2021 starten we met de uitwerking van haalbaarheidsonderzoeken rond wonen en leven in het Neteland. Een haalbaarheidsonderzoek biedt inzicht in de uitdagingen die een nieuw concept, (bouw)project of dienst met zich meebrengt.

We willen zowel jou als experten gelijktijdig betrekken om te komen tot een breed gedragen onderzoek. Alleen zo kunnen we acties opzetten waarmee iedereen zich verbonden voelt. Waarin iedereen inbreng heeft.

Zodra een haalbaarheidsonderzoek afgelopen is, bundelen we de opgedane kennis en de praktische bevindingen in een draaiboek. Dankzij deze leidraad en kennisdatabank kunnen ook andere gemeenten met hetzelfde idee aan de slag gaan.

Durf te breken met je gewoontes

Met de acties van geWOONtebreker willen we een blijvende samenwerking tussen de gemeenten van het Neteland verzekeren. Een voorbeeld zijn voor andere gemeenten en regio’s. En bovenal: zorgen voor een groene en levendige toekomst. Jij durft toch ook te breken met je gewoontes?

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 26 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1