Omgeving

Doelstelling

Het beleidsdomein ‘omgeving’ clustert alle activiteiten die te maken hebben met een kwaliteitsvolle leefomgeving voor de huidige en toekomstige generaties. Het clustert de thema’s ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit, … De onderlinge samenhang past in de ruimere context van een breed “leef- en omgevingskwaliteit”.

Thema’s

  • ruimtelijke ordening
  • milieu/duurzaamheid
  • mobiliteit (zonale mobiliteitsraad Neteland)
  • Traject geWOONtebreker ism provincie en “Thuis in de Toekomst” ism Vlaamse overheid

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 27 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1