Minister Bart Somers op bezoek


Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers nam vrijdag 28 mei 2021 deel aan het burgemeestersoverleg van Neteland. De vijf gemeenten van Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar) werken sinds 2016 samen in meer dan 40 projecten over verschillende beleidsdomeinen heen. “Neteland heeft tijdens deze crisis bewezen dat samenwerken loont. Op korte termijn zorgde de gecoördineerde aanpak voor mooie resultaten, zo hebben ze bijvoorbeeld een vrijwilligerswerking opgezet met meer dan 800 vrijwilligers,” besluit Somers.

Vlaanderen telde in 2012 maar liefst 2.229 bovenlokale samenwerkingsverbanden. Dat is opgelijst door toenmalig minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois, maar sindsdien zijn er daar ongetwijfeld nog bijgekomen. In 2012 zat een Vlaamse gemeente in gemiddeld 68 samenwerkingsverbanden. 33 Gemeenten zelfs in meer dan 100. Het is die bestuurlijke versnippering dat de Vlaamse regering onder impuls van Vlaams minister Somers wil aanpakken met de regiovorming. “Elk van die samenwerkingsverbanden is natuurlijk ontstaan vanuit een bepaalde logica, maar de optelsom is een bestuurlijke chaos dat efficiënt beleid onmogelijk maakt. Hoe kan je efficiënt en coherent beleid voeren als je op vlak van sociale huisvesting samenwerkt met andere partners als voor ruimtelijke ordening en mobiliteit? Bovendien zorgen die talloze structuren ook voor een steeds groeiende overheid met minder transparantie en democratische controle”, aldus Bart Somers.

De Vlaamse regering klopte enkele weken geleden een kaart af met referentieregio’s. In de toekomst zullen zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden binnen de grenzen van deze referentieregio’s moeten vallen. De regio’s zijn voor alle duidelijkheid geen extra bestuurslaag, maar dienen om orde te scheppen in de bestuurlijke chaos. Het zijn de burgemeesters die daar de leiding in nemen.

Neteland

Vlaams minister Somers is met zijn bezoek aan Neteland al toe aan zijn vierde burgemeestersoverleg na eerdere kennismakingen met de regio Midwest, de regio Westhoek/Westkust en de regio Zuid-West-Vlaanderen.  

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De vijf gemeenten werken momenteel al samen op meer dan 40 domeinen, van politie en noodplanning tot alle domeinen van ruimte, vrije tijd en welzijn. Tijdens deze coronacrisis hebben ze daar de vruchten kunnen van plukken. In geen tijd hadden ze een plan van aanpak klaar, zo werd er een vrijwilligersnetwerk opgezet met maar liefst 800 vrijwilligers om bijvoorbeeld boodschappen te doen voor wie dat niet zelf kan of om mee te helpen in het plaatselijke triagecentrum of de huisartsenwachtpost. Het mooiste voorbeeld dat samenwerken loont en met de regiovorming zal de samenwerking nog versterken.” 

Lieven Janssens burgemeester Vorselaar: “Samenwerken vergt altijd inspanningen maar deze samenwerking levert het bestuur en de inwoners heel veel op. Het vermindert kwetsbaarheid, creëert dienstverlening, zorgt voor veel vertrouwen om ook moeilijk beleid af te stemmen en zo verhoogt onze slagkracht in de ruime regio. Sociologisch (de plaats waar mensen winkelen, de trein nemen, school lopen), ruimtelijk (geografisch heel logisch geheel) en bestuurlijk (lange traditie van samenwerking op alle domeinen: vrije tijd, welzijn en zorg, ruimte, integrale veiligheid en interne zaken), horen de gemeenten van Neteland bij mekaar. Het model werkt en de meerwaarde van proactief investeren in bestuurskracht is echt volop en sterk gebleken tijdens de Corona-crisis!”  

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 27 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1